Screening faktorů
- oddělování podstatného od nedůležitého

Screening nebo česky prosévání faktorů je dobré použít v případě, kdy produkt nebo proces může ovlivňovat mnoho různých faktorů a je teprve potřeba určit, které z nich mají na odezvu největší vliv. Je proto vhodnou variantou v začátcích experimentování. Jedním z typů těchto návrhů jsou Plackett-Burmanovy návrhy, kdy počet pokusů experimentu odpovídá násobkům čtyř. Například provedením 12 pokusů můžete prozkoumat vliv až 11 faktorů. Tyto návrhy jsou pojmenovány podle vědců Robina Placketta a Petera Burmana, kteří za druhé světové války při bombardování Londýna vyvíjeli protiletadlovou střelu, která by zneškodnila letadlo z určité vzdálenosti, aniž by ho musela přímo zasáhnout. Aby takový obranný mechanismus stihli vyrobit včas, potřebovali rychle prozkoumat vliv 22 experimentálních faktorů.
Nutno podotknout, že s nástupem počítačů byly objeveny ještě efektivnější návrhy experimentů vhodné pro screening s lepší rozlišovací schopností.

Případová studie - Zvýšení prodeje ČASOPISŮ

Prostředí retailu a služeb poskytuje mnoho příležitostí pro sofistikovanější experimentování, než je porovnávání pouze dvou variant známé jako A/B testování. Níže je popsán příklad z maloobchodního řetězce, jehož cílem bylo zvýšit prodeje jednoho z populárních časopisů. Jak můžete vidět v prvním řádku tabulky, v tomto případě byl zkoumán vliv až deseti různých faktorů, o nichž se tým domníval, že by mohly mít na zvýšení prodejů vliv. Jednalo se o umístění dodatečných stojanů s časopisy, jejich podobě a různých promo akcích. Vyhodnocovanou odezvou byla průměrná změna v prodejích časopisů za jeden týden vztažená k předchozím normálním prodejům. Každý pokus byl v tomto případě uskutečněn v jiném řetězci, které byly vybrány na základě podobnosti ve velikosti plochy i tržeb (experiment by mohl být proveden i v rámci jednoho obchodu s tím, že by trval o něco déle).

Design of Experiments

Výsledky experimentu jsou vidět na grafu vpravo. Jedná se o tzv. Paretův diagram, který oddělí důležité faktory (těch je pouze několik) od těch nedůležitých (těch je většina). Hranice, která tyto dvě skupiny odlišuje, je vypočítaná z velikosti experimentálního šumu. V této studii se ukázalo jako důležité přidání nového stojanu na časopisy na nevyužitém prostoru u mrazáků blízko u vstupu do obchodu. Druhým důležitým faktorem bylo doplňování časopisů do stojanu, kde překvapivě lpění na rovnoměrném doplňování časopisů do stojanů (aby nevznikaly mezery) naopak prodeje snižovalo. Výhodou plánování experimentů je, že víte o kolik se prodeje zvednou nebo sníží (to je vidět na grafech níže) a můžete posléze spočítat, jak moc se vám vyplatí do nových stojanů investovat. Také se ušetřilo na čase personálu, který se místo snahy o rovnoměrné doplňování časopisů mohl věnovat užitečnějším věcem. Ostatní faktory již významně prodeje časopisů nezvyšovaly. Znalost toho, co není důležité je také velmi cenná, protože nemusíte plýtvat prostředky a časem na to, co zkrátka nemá vliv na konečný výsledek.

Pokud Vás toto téma zaujalo a chtěli byste se na cokoliv zeptat, neváhejte mě kontaktovat kliknutím na tento formulář na hlavní stránce.

Design of Experiments
Design of Experiments
Design of Experiments